Części maszyn

Części maszyn

Charakter pracy

Powłoka
Surf

Warstwa
Surf Duplex

 

Do kontaktu z produktem w przetwarzaniu żywności i w farmacji. TiN
UniPro

 

Tarcie suche i mieszane. Środowisko korozyjne.

CrN
UniPro

 

Tarcie suche.
Środowisko obojętne.

CrN + C-Hard
TiN + C-Hard

Zalecana

 

Tarcie ciekłe i mieszane. Obecność ośrodka smarnego.

MoN
UniPro


Powłoki chronią wyroby przed zużyciem ściernym, poprawiają własności poślizgowe oraz nadają estetyczny wygląd.

O ile wyroby wykonane są ze stali to istnieje możliwość nadania jej wyższej twardości poprzez azotowanie (Surf Duplex). Wpływa to korzystnie na stan naprężenia w warstwie wierzchniej, zdolność do przenoszenia obciążenia i odporność na ścieranie.

Medycyna.
Powłoki chronią przed zużyciem ściernym nie powodując reakcji odrzucenia i alergicznych. Powierzchnie z powłoką wykazują lepsze własności antyseptyczne.

Dekoracja.
Powłoki nadają estetyczny wygląd, chronią przed zarysowaniem i zmatowieniem.