Części maszyn

Części maszyn

Materiał obrabiany

( wchodzący w kontakt)

Zalecana powłoka SURF

Uwagi

 

Do kontaktu z produktem w przetwarzaniu żywności i w farmacji.

TIN

CRTIN

 

Tarcie suche i mieszane. Środowisko korozyjne.

CRN

CRTIN

Inne: CRZRN, TIZRN.

 

Tarcie suche i mieszane. Środowisko obojętne.

DLC CRN

DLC TIN

Zalecane wykonanie na warstwie azotowanej – „duplex”.

 

Tarcie ciekłe i mieszane. W obecność ośrodka smarnego.

CRMON

Powłoki chronią wyroby prze zużyciem ściernym, poprawiają własności poślizgowe oraz nadają estetyczny wygląd.

O ile wyroby wykonane są ze stali to istnieje możliwość nadania jej wyższej twardości przez azotowanie („duplex”). Wpływa korzystnie na stan naprężenia w warstwie wierzchniej, zdolność do przenoszenia obciążeń i odporność na ścieranie.

Medycyna. Powłoki chronią przed zużyciem ściernym nie powodując reakcji odrzucenia i alergicznych. Powierzchnie z powłoką wykazują lepsze własności antyseptyczne.

Dekoracja. Powłoki nadają estetyczny wygląd, chronią przed zarysowaniem i zmatowieniem.