Portfolio

Powłoka SURF

Materiał podstawowy

Właściwości

TP  ºC

Cechy charakterystyczne

Odpowiedniki

HV

Max ºC

µ

µm

Kolor

 

TIN

TiN (M)

2400

600

0,4

1 – 6

Żółty

złoty

200
450

Twarda. Odporna na zużycie ścierne, adhezyjne i korozyjne. Dekoracyjna.

TiN, A

 

TICN

TiCN (G)

3000

400

0,2

1 – 4

Fioletowy niebieski

300
450

 Odporna na zużycie ścierne i adhezyjne w kontakcie ze stalą.

TiCN, B

 

TISICN

TiSiCN (NC)

>4000

800

0,2

1-4

Brązowy złoty

350
450

Odporna na ścieranie, temperaturę. Dobre własności poślizgowe.

 

 

TIZRN

TiZrN (NS)

2800

500

1 – 6

Żółty

jasny

350
450

Odporna na ścieranie.

TiZrN

 

TIALN

TiAlN (M)

3000

800

0,6

1 – 4

Fioletowy szary

300
450

Twarda na gorąco. Odporna na utlenianie.

Futura, Fire

 

ALTIN

AlTi(Si)N (M)

3500

850

0,6

1 – 4

Niebieski szary

400
480

Twarda na gorąco. Odporna na utlenianie.

Latuma

 

ALTICN

AlTi(Si)CN (MS)

3000

700

0,2

1 – 4

Fioletowy

400
450

Twarda. Izolująca cieplnie. Odporna na zużycie ścierne i adhezyjne.

 

CRN

CrN (M)

1800

700

0,5

2 – 5

Srebrny szary

200

350

Ciągliwa. Trudno zwilżalna przez tworzywa sztuczne i gumę.

D

 

CRTIN

CrTiN (NS)

2500

600

0,5

2 – 5

Srebrny

złoty

250

450

Uniwersalna. Łączy zalety CrN i TiN.

CrTiN

 

CRZRN

CrZrN (NS)

2400

700

3 – 5

Srebrny

złoty

300
450

Trudno zwilżalna przez aluminium. Odporna na korozję.

 

CRMON

CrMoN (NS)

2800

800

0,2

3 – 5

Srebrny

300

450

Odporna na korozję, zmęczenie cieplne i erozję. Właściwości samo smarne.

 

ALCRN

AlCr(Si)N (M)

3200

1050

0,5

2 – 4

Niebieski szary

400

480

 Odporna na utlenianie. Izolująca cieplnie. Przeciw adhezyjna Ciągliwa.

Alcrona

 

ALCRTIN

AlCrTi(Si)N (NS)

4000

1050

0,3

2 – 4

Niebieski srebrny

400

450

Odporna na wysoką temperaturę. Izolująca cieplnie. Ciągliwa.

Alnova

 

ZRN

ZrN (M)

2600

500

0,4

1 – 4

Złoty

jasny

350

450

Mało podatna do sczepiania z aluminium i tytanem. Dekoracyjna.

ZrN

 

ZRTIN

TiZrN (NS)

2800

500

1 – 6

Żółty

jasny

350
450

Odporna na ścieranie.

TiZrN

 

ZRCRN

CrZrN (NS)

2400

700

3 – 5

Srebrny

złoty

300
450

Trudno zwilżalna przez aluminium. Odporna na korozję.

 

DLC CR

Cr+a-C:H

2200

300

0,1

1 – 2

Czarny szary

180
250

Dobre własność poślizgowe w warunkach tarcia suchego.

 

DLC TIN

TiN+a-C:H

2800

300

0,1

1 – 4

Czarny szary

200
300

Dobre własność poślizgowe w warunkach tarcia suchego.

Cavidur

 

DLC CRN

CrN+a-C:H

2400

300

0,1

1 – 4

Czarny szary

180
250

Dobre własność poślizgowe w warunkach tarcia suchego.

C Star

 

HV – twardość powłoki na stali szybkotnącej.                  Max ºC – maksymalna temperatura pracy.

µ – współczynnik tarcia ze stalą.                                      µm – grubość w mikrometrach.

Tp – zakres temperaturowy powlekania.                           Rynkowe odpowiedniki – powłoki o zbliżonym składzie chemicznym i przeznaczeniu.

 

Powłoki PVD charakteryzują się wysoką twardością i odpornością na ścieranie, małą skłonnością do sczepiania adhezyjnego w kontakcie z metalami, niską przewodnością cieplną, niską dyfuzyjnością atomów oraz odpornością na utlenianie. Są jednak kruche i z reguły słabo związane z podłożem. W warunkach wysokich obciążeń podlegają pękaniu i zużyciu przez wykruszanie.

Nowoczesne wielowarstwowe wykonania umożliwiają pokonanie ograniczeń wynikających z własności materiałów powłokowych oraz wzmocnienie ich naturalnych zalet.

Interfejs. Powłoki wykonywane są na podłożu poddanym uprzednio rozpylaniu wysokoenergetycznymi jonami, wolnym od tlenków i wzbogaconym w pierwiastki tworzące mocne połączenie adhezyjno – dyfuzyjne.

Warstwa adhezyjna. Powłoki o słabej adhezji do podłoża, dla których interfejs nie stanowi wystarczającego kotwiczenia wytwarzane są na warstwie adhezyjnej azotku tytanu TiN lub azotku chromu CrN. Jej obecność zmniejsza naprężenia wynikające z różnic współczynników rozszerzalności cieplnej i sprężystości oraz zapobiega tworzeniu się kruchych faz wskutek wymieszania się materiału powłoki i podłoża.

Warstwa monolityczna (M). Azotki proste do celów funkcjonalnych i dekoracyjnych wykonywane są jako powłoki jednolite bezpośrednio na interfejsie.

Warstwa multi sandwicz (MS). Powłoki wykonywane są z powtarzającej się sekwencji warstw o grubości rzędu mikrometra. Budowa stabilizuje i uszczelnia powłokę. Stosowana jest do grubszych powłok o zwiększonym potencjale przeciw zużyciu ściernemu i  celem poprawy odporności korozyjnej.

Warstwa nano sandwicz (NS). Powłoki wykonywane są z naprzemiennie ułożonych na sobie związków różnych pierwiastków o grubości rzędu nanometrów. Budowa nadaje im wysoką twardość, odporność na ścieranie oraz zmniejsza skłonność do kruchego pękania.

Warstwa nano kompozytowa (NC). Amorficzny azotek krzemu SiNx wydziela się w trakcie powlekania na granicy ziaren azotku tytanu, tytanu aluminium, aluminium chromu i blokuje ich wzrost. Tworzy usztywniający szkielet. Powłoka posiada drobnokrystaliczną budowę, wysoką twardość na gorąco, odporność na utlenianie, własności izolujące cieplne oraz niski stan naprężenia.

Warstwa gradientowa (G). Stosunek atomowy pierwiastków oraz właściwości zmieniają się na przekroju warstwy. Budowa nadaje powłoce pożądane cechy jak dobry poślizg w strefie kontaktu, odporność na ścieranie i jednocześnie zmniejsza skłonność do wykruszania.