Surf C-Cut

Powłoka węglowa na podłożu węglikoazotku tytanu TiCN + a-C:H:Ti

Właściwości:

  • Kolor: czarny
  • Temperatura powlekania: 180 – 250ºC
  • Twardość: 2200 HV
  • Grubość: 1 – 2 µm
  • Współczynnik tarcia po stali: 0,1
  • Maksymalna temperatura pracy: 300ºC

Podłoża:

  • Stale szybkotnące
  • Węgliki spiekane

Zastosowanie:

  • Do gwintowników do stali
  • Do skrawania materiałów drewnopochodnych

Cechy charakterystyczne:

  • Dobre własność poślizgowe w warunkach tarcia suchego
  • Odporna na zużycie adhezyjne
  • Odporna na zużycie cierne
  • Odporna chemicznie