Surf TransCut

Powłoka węglikoazotku tytanu aluminium krzemu TiAlSiCN

Właściwości:

 • Kolor: purpurowy – fioletowo
 • Temperatura powlekania: 300 – 450ºC
 • Twardość: 3500 HV
 • Grubość: 1 – 4 µm
 • Współczynnik tarcia po stali: 0,3
 • Maksymalna temperatura pracy: 800ºC

Materiały stosowane do powlekania:

 • Węgliki spiekane
 • Cermetale
 • Stale szybkotnące
 • Stale narzędziowe do pracy na zimno
 • Stale narzędziowe do pracy na gorąco

Zastosowanie:

 • Narzędzia skrawające do obróbki żeliw, staliw (odlewy)
 • Narzędzia skrawające do obróbki stali o niejednorodnej strukturze (odkuwki) i twardości do 40 HRC
 • Gwintowniki do stali utwardzonych
 • Narzędzia do kształtowania blach stalowych

Cechy charakterystyczne:

 • Twarda na gorąco
 • Odporna na utlenianie
 • Mało podatna do sczepiania adhezyjnego z stalą