Zastosowania

Powłoka SURF

Zastosowania

Obróbka wiórowa

Kształtowanie / Wykrawanie / Formowanie

Części maszyn

Inne

 

TiN

Wiercenie i frezowanie stali niskowęglowych.

Ochrona formy przed ścieraniem oraz tworzywa przed zabrudzeniem.

Farmacja, przetwórstwo żywności – ochrona przed ścieraniem i zabrudzeniem.

Medycyna.

Dekoracja.

 

TICN

Wiercenie, frezowanie , gwintowanie stali niskowęglowych, brązów, mosiądzów i tworzyw sztucznych. Z małymi prędkościami skrawania.

Tłoczenie, wykrawanie, kucie na zimno blach ze stali węglowych i nierdzewnych.

 

TISICN

Wiercenie, frezowanie , toczenie, gwintowanie kompozytów z włókna szklanego, węglowego oraz grafitu.

Wykrawanie kompozytów z włókna szklanego, węglowego.

 

TIZRN

Ochrona przed luźnym ścierniwem.

 

TIALN

Skrawanie stali oraz żeliw z średnimi prędkościami skrawania, stali nierdzewnych i stopów niklu z średnimi i niskimi prędkościami.

Tłoczenie, wykrawanie, kucie na zimno blach ze stali węglowych i nierdzewnych..

 

ALTIN

Wiercenie, toczenie i frezowanie stali wysokostopowych, nierdzewnych i stopów niklu. Do pracy z dużymi prędkościami, na sucho lub w warunkach ograniczonego chłodzenia.

 

ALTICN

Wiercenie, toczenie i frezowanie stali konstrukcyjnych węglowych i mikro stopowych.

 

CRN

Skrawanie miedzi.

Ułatwione uwolnienie wtrysku. Ochrona powierzchni formy przed zużyciem chemicznym i ściernym.

Ochrona przed korozją i ścieraniem.

Dekoracja.

 

CRTIN

Wiercenie i frezowanie stali niskowęglowych z średnimi prędkościami.

Ochrona powierzchni formy przed zużyciem chemicznym i ściernym.

 

CRZRN

Odlewanie ciśnieniowe stopów aluminium. Kucie na zimno stopów aluminium i brązu.

Ochrona przed przywieraniem aluminium.

 

CRMON

Odlewanie ciśnieniowe stopów aluminium. Kucie na zimno stopów aluminium i brązu.

Zawory silnikowe, bieżnie i kulki łożysk, sprawdziany, tłoczki wtryskiwaczy.

 

ALCRN

Frezowanie utwardzonych stali i żeliw. Do pracy z dużymi prędkościami, na sucho lub w warunkach ograniczonego chłodzenia i dynamicznych obciążeń.

Kucie na gorąco stali. Kształtowanie i wykrawanie na gorąco i na zimno.

 

ALCRTIN

Wiercenie, toczenie i frezowanie stopów niklu, utwardzonych stali wysokostopowych, żeliw. Do pracy z dużymi prędkościami, na sucho lub w warunkach ograniczonego chłodzenia.

 

ZRN

Wiercenie, frezowanie, gwintowanie stopów aluminium, tytanu.

Medycyna: narzędzia chirurgiczne i stomatologiczne. Dekoracja: sztuczna biżuteria, okucia, armatura.

 

DLC CR

Gwintowanie stali, brązów, mosiądzów i tworzyw sztucznych.

Zawory silnikowe, bieżnie i kulki łożysk, sprawdziany, tłoczki wtryskiwaczy.

 

DLC TIN

Gwintowanie stali, brązów, mosiądzów i tworzyw sztucznych.

Kształtowanie i wykrawanie stali , brązów i mosiądzów.

Zawory silnikowe, bieżnie i kulki łożysk, sprawdziany, tłoczki wtryskiwaczy.

 

DLC CRN

 

Gwintowanie miedzi.

Zabezpieczenie przed zatarciem powierzchni form nie wchodzących w kontakt z tworzywem sztucznym.

Zawory silnikowe, bieżnie i kulki łożysk, sprawdziany, tłoczki wtryskiwaczy.

Powłoki znajdują zastosowanie do ochrony wyrobów przed zużyciem ściernym, adhezyjnym, cieplnym i utlenianiem.

Zużycie ścierne. Występuje, gdy w obszarach tarcia współpracujących części znajdują się luźne lub umocowane cząstki ścierniwa lub wystające nierówności twardego materiału. Objawia się jako zużycie boczne i kraterowe narzędzi skrawających. Właściwościami decydującymi o ochronie są: twardość, twardość na gorąco.

Zużycie adhezyjne. Występuje podczas sczepiania wierzchołków nierówności i ich niszczenia przez odrywanie cząstek materiału. Zachodzi podczas kontaktu z ciągliwymi materiałami tworzącymi powłoki tlenkowe jak stal kwasoodporna, niskowęglowa, stopy aluminium czy tytanu. Objawia się tworzeniem narostu na krawędzi skrawającej i nawarstwień obrabianego materiału na narzędziach  kształtujących. Właściwościami decydującymi o ochronie są: małe powinowactwo chemiczne, stabilność chemiczna.

Zużycie cieple. Występuje w wysokiej temperaturze i objawia się spadkiem twardości wskutek zmian w materiale. Właściwością decydującą o ochronie jest twardość na gorąco.

Zmęczenie cieplne. Występuje wskutek cyklicznych udarów cieplnych. Podczas skrawania przerywanego objawia się powstawaniem pęknięć krawędzi skrawającej. Właściwościami decydującymi o ochronie są: mała przewodność cieplna powłoki, odporność na utlenianie, stabilność chemiczna.

Zużycie chemiczne ( Utlenianie). Występuje jako skutek oddziaływania wilgoci i powietrza w wysokiej temperaturze. Objawia się degradacją materiału przez tworzenie kruchych faz tlenkowych i ich usuwanie przez trące powierzchnie.