Parametry warstwy

Podłoże

Warstwa azotowana

Powłoka PVD

Warstwa „duplex”

Gatunek stali

Twardość HRC

Grubość um

Twardość HV1

 Surf

Grubość um

Twardość HV0,05

ST12T

40

100 – 120

950 – 1100

 TiN

4 – 5

2600 – 3000

2H13

40

100 – 120

950 – 1100

 TiCN

4 – 5

3200 – 3400

WCL

50

120 – 150

900 – 1100

 AlCrON

4 – 5

3400 – 3800

 UniPro

4 – 5

2600 – 3000

NC11LV

60

100 – 130

1050 – 1200

 TiCN

4 – 5

3400 – 3800

 TiNAl

4 – 5

3200 – 3400

W tabeli zestawiono wyniki najczęściej obrabianych stali a poniżej przykładowe przebiegi twardości w warstwie azotowanej stali WCL w temperaturze 510oC i czasach 4, 6. 8 godzin. Na ich podstawie wyznaczana jest grubość warstwy najczęściej w oparciu o kryterium odległość od powierzchni do miejsca o twardości rdzenia powiększonej o 100HV.

Warstwy azotowane pozbawione są wierzchniej strefy azotków tzw. warstwy białej. Jest ona niepożądana w procesie powlekania. Ulega przemianie w ferryt azotowy – porowaty i kruchy.

Warstwy jak przedstawione wyżej na stali WCL i NC11LV pozbawione są warstwy „białej” i jednocześnie były wytwarzane w warunkach pełnego nasycania powierzchni azotem. Posiadają grubość i twardość zgodną z oczekiwaną.