Technologia

Warstwy „duplex” wytwarzane są na stalach. Spośród tej grupy najbardziej technologicznymi są o dużej rozpuszczalności azotu:

  • stale do azotowania
  • wysokostopowe do pracy na zimno
  • stale wysokostopowe do pracy na gorąco
  • stale nierdzewne i kwasoodporne
  • stale zaworowe
  • stale szybkotnące

Stale o ile to możliwe powinny być utwardzone przez obróbkę objętościową i posiadać twardość minimum 26 HRC. Muszą być stabilne pod względem strukturalnym, wymiarowy. Odpuszczanie należy przeprowadzić w temperaturze 30oC wyższej od azotowania.