Zalety

Warstwy kompozytowe „duplex” wytwarzamy w dwóch niezależnych procesach: azotowaniu jonowym i powlekaniu jonowym PVD. Pomiędzy procesami przeprowadzamy operację polerowania mechanicznego, która nadaje wysoką gładkość i sprzyja przyczepności powłoki do warstwy azotowanej.
Proces azotowania jonowego został wybrany celowo. Pozwala na precyzyjne sterowanie budową warstwy azotowanej w stopniu niedostępnym dla procesu gazowego czy kąpielowego. Umożliwia wytwarzanie warstwy:

 • pozbawionej wierzchniej strefy azotków tzw „ białej”
 • wolnej od siatek wydzieleni po granicach ziaren
 • z niską zawartością wodoru.

Budowa przekłada się na wysokie walory użytkowe:

 • korzystny skład chemiczny powierzchni do powlekania
 • duża odporność na kruche pękanie
 • małe zmiany wymiarowe.

Azotowanie jonowe zachodzi w środowisku wyładowania jarzeniowego pod obniżonym ciśnieniem. Powierzchnia wyrobów podlega ciągłemu uaktywnieniu przez rozpylanie katodowe. Umożliwia to:

 • prowadzenie procesu w temperaturze od 400oC
 • prowadzenie procesu bez aktywatorów
 • utwardzanie trudnych do azotowania stali wysokostopowych.

Azotowanie jonowe pozwala utwardzać stale nierdzewne w zakresie ich stabilności strukturalnej i nie powoduje spadku odporności korozyjnej. Nadaje podłożu wysoką twardość, wpływa korzystnie na stan naprężenia w warstwie wierzchniej i jej zdolność do przenoszenia obciążenia.
Wytworzona na bazie azotowania jonowego i powlekania łukowego PVD warstwa kompozytowa „ duplex” posiada szczególnie korzystne własności użytkowe:

 • wyższą twardość
 • wyższą zdolność do przenoszenia obciążeń dynamicznych
 • wyższą odporność na ścieranie i zatarcie.