Kontrola wyników

 Kontrola wyników obejmuje:

  • Pomiar twardości metodą Vickersa pod obciążeniem 25 G – 10 kG. Standardowo pod obciążeniem 50 G. Przeprowadzany jest na wyrobach lub próbce kontrolnej.
  • Pomiar twardości metodą Rockwella według skali C. Przeprowadzany jest na próbce kontrolnej ze stali szybkotnącej.
  • Ocenę przyczepności powłoki do podłoża w oparciu o analizę stanu krawędzi odcisku HRC według standardu DBL 8301.
  • Obserwację topografii powierzchni w oparciu o mikroskopy stereoskopowy i metalograficzny.
  • Oznaczenie grubości powłoki w oparciu o test kulowy (ball crater test).
  • Obserwację topografii powierzchni i przełomu w oparciu o mikroskop elektronowy skaningowy i mikroanalizę składu chemicznego.