Powlekanie PVD aluminium

Aluminium jest atrakcyjnym materiałem konstrukcyjnym za sprawą niskiego ciężaru właściwego, odporności korozyjnej, łatwości obróbki, atrakcyjnego wyglądu i niewysokiej ceny. Jednak jego niska twardość a co za tym idzie skłonność do zarysowania jest dużą wadą.

Proces anodowania pozwala na atrakcyjne barwienie jednak efekt utwardzenia jest niezadawalający szczególnie w odniesieniu do stopów.

Prowadzono próby utwardzenia za pomocą azotowania jonowego ale nie dały zadawalających wyników.

Zastosowanie techniki PVD umożliwiło nadanie wyrobom atrakcyjnego i trwałego wyglądu. Dla zastosowań medycznych istotne okazały się także własności antyseptyczne TiN.

Podobieństwo składu chemicznego pozwala na zastosowanie wprost powłok aluminiowo – tytanowych i aluminiowo chromowych. Szczególnie atrakcyjnym okazuje się skład aluminium – tytan o stężeniu 50:50 %at ze względu na występowanie roztworu międzymetalicznego o szerokim zakresie rozpuszczalności. Charakteryzuje się wysoką twardością 500 – 550 HV. Sprawdza się zarówno jako warstwa pośrednia dopasowująca własności jak i również jako nośna zmniejszająca skłonność do wykruszania.

Obecnie wytwarzamy na podłożu aluminium następujące powłoki z naszej oferty: TiN, CrN, TiNAl, AlTiN, AlCrON, C-Hard.