Przygotowanie do powlekania

Przygotowanie do powlekania obejmuje następujące etapy:

  • Polerowanie wstępne
  • Odtłuszczanie
  • Polerowanie końcowe

Polerowanie wstępne. Stosowane jest celem dogładzenie powierzchni oraz usunięcia tlenków. Etap opcjonalny.

Odtłuszczanie wielostopniowe:

  • W roztworze wodnym detergentu aktywowanym ultradźwiękami, z płukaniem w wodzie dejonizowanej.
  • W alkoholu izopropylowym aktywowanym ultradźwiękami.
  • W perze / acetonie aktywowanym ultradźwiękami.

Polerowanie końcowe.  Stosowane jest celem dogładzenie powierzchni. Etap opcjonalny.