Przygotowanie do powlekania

Obejmuje następujące etapy:

  • Piaskowanie, szczotkowanie, polerowanie
  • Odtłuszczanie
  • Polerowanie wykańczające

Piaskowanie, szczotkowanie, polerowanie
Stosowane jest celem dogładzenie powierzchni oraz usunięcia tlenków. Etap opcjonalny.

Odtłuszczanie
Wielostopniowe:

  • W roztworze wodnym detergentu aktywowanym ultradźwiękami, z płukaniem w wodzie dejonizowanej.
  • W alkoholu izopropylowym aktywowanym ultradźwiękami.
  • W perze / acetonie aktywowanym ultradźwiękami.

Polerowanie wykończające
Stosowane jest celem dogładzenie powierzchni. Etap opcjonalny.